Platon Technologies
not logged in Login Registration
EnglishSlovak
open source software development celebrating 10 years of open source development! Wednesday, May 27, 2020

File: [Platon] / doc / diplomova-praca-rajo / errata.tex (download)

Revision 1.1, Thu Jul 24 17:50:07 2003 UTC (16 years, 10 months ago) by rajo

Diploma Thesis of Lubomir Host.
Title: Metoda Monte Carlo vo fyzike nizkoteplotnej plazmy. (Slovak language)

%
% 'slide.tex' created: Fri Mar 28 16:37:10 CET 2003
%
% Developed by Lubomir Host 'rajo' <rajo AT platon.sk>
% Copyright (c) 2003 Platon SDG
% Licensed under terms of GNU General Public License.
% All rights reserved.
%

% $Platon$

%\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\documentclass[a4paper,oneside]{article}
\usepackage [slovak]{babel}
\usepackage [latin2]{inputenc}
\usepackage {fontenc}
\usepackage {t1enc}
\usepackage {floatflt}
\usepackage {fancyhdr}
\usepackage {amsfonts}

% Definicia makier je v zvlastnom subore
\usepackage {diplomovka}

% Delenie casto pouzivanych slov
\input hyphenation.tex

\title{\Huge \textbf{Metóda Monte Carlo vo fyzike \\ nízkoteplotnej
plazmy}}
\author{\huge Ľubomír Host \\ \huge Prof.~RNDr.~Viktor~Martišovitš,~DrSc.}

\pagestyle{empty}
\begin{document}

\textbf{\large Errata}

%\footnotesize
\scriptsize

\begin{tabular}{p{1.0cm}|p{6cm}|p{6cm}}
  \textbf{strana}  & \textbf{chybne}  & \textbf{správne} \\
  \hline
    & \guillemotleft zväčšený pravý okraj\guillemotright \\
  ii  & \dots prehlasujem\dots
     & \dots vyhlasujem\dots \\
  2  & \dots a~vnúroných síl.
    & \dots a~vnútorných síl. \\
    & \dots Vlasovovej rovnice sa nazývajú Vlasovove kódy.
    & \dots Vlasovovej rovnice, sa nazývajú Vlasovove kódy. \\
    & \dots použitelná \dots
    & \dots použiteľná \dots \\
    & \dots dosiahnuť použítím \dots
    & \dots dosiahnuť použitím \dots\\
  3  & \dots prinaša \dots
    & \dots prináša \dots\\
    & Simulačná metóda, ktorú sme použili považuje \dots
    & Simulačná metóda, ktorú sme použili, považuje \dots \\
    & Makroskopické parametre ako je driftová rýchlosť, distribučná funkcia a~entropia sú získavané 
    & Makroskopické parametre, ako je driftová rýchlosť, distribučná funkcia a~entropia, sú získavané \dots\\
  4  & Jendná \dots
    & Jedná \dots \\
    & \dots ustáleniu pomerov závisí \dots
    & \dots ustáleniu pomerov, závisí \dots\\
  5   & \guillemotleft upravené zarovnávanie tabuľky\guillemotright \\
  7  & \dots nepoužitelný. Ako použitelný \dots
    & \dots nepoužiteľný. Ako použiteľný \dots \\
    & \dots procesov ako je radioaktívny \dots
    & \dots procesov, ako je radioaktívny \dots\\
  8  & \dots potom prebieha následovne (viď. obrázok 2.2):
    & \dots potom prebieha nasledovne (viď. obrázok 2.2): \\
  9  & \dots a~koštantnej \dots
    & \dots a~konštantnej \dots \\
    & kde $n$ je koncentácia \dots
    & kde $n$ je koncentrácia \dots \\
  11  & \dots môžme vyjadriť ako \dots
    & \dots môžeme vyjadriť ako \dots \\
  12  & $\displaystyle\varphi(u, \infty) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \Theta(u) e^{-\frac{1}{2}u^2}$
    & $\displaystyle\varphi(u, \infty) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \Theta(u) e^{-\frac{1}{2}u^2}.$ \\
  13  & \dots nachádzať v čase $t$ je daná \dots
    & \dots nachádzať v čase $t$, je daná \dots \\
  14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 33  & Kedže \dots
    & Keďže \dots \\
  16  & $\displaystyle\frac{K_vK_t}{K_x} = 1.$
    & $\displaystyle\frac{K_vK_t}{K_x} = 1$ \\
    & $\displaystyle\alpha  = \frac{aK_t^2}{K_x} = \frac{a \<\lambda>}{v_T^2}$
    & $\displaystyle\alpha  = \frac{aK_t^2}{K_x} = \frac{a \<\lambda>}{v_T^2}.$ \\
  18  & \dots výpíše \dots
    & \dots vypíše \dots \\
    & \dots veľa krát, \dots
    & \dots veľakrát, \dots \\
  19  & \dots bez toho aby \dots
    & \dots bez toho, aby \dots \\
    & \dots do ďalšej zrážky je generovaná \dots
    & \dots do ďalšej zrážky, je generovaná \dots \\
    & $\displaystyle F(x)  = \Int_0^x \frac{1}{\<\lambda>} e^{-\frac{x}{\<\lambda>}} = \cdots$ 
     & $\displaystyle F(x)  = \Int_0^x \frac{1}{\<\lambda>} e^{-\frac{\xi}{\<\lambda>}} d\xi = \cdots$ \\
    & \dots predpoladal, \dots
    & \dots predpokladal, \dots \\
    & \dots do nasledujúcej zrážky beží prvá \dots
    & \dots do nasledujúcej zrážky, beží prvá \dots \\
  20  & \dots nastala zrážka sú označené \dots
    & \dots nastala zrážka, sú označené \dots \\
  21  & \dots v~ľubovolnom \dots
    & \dots v~ľubovoľnom \dots \\
    & \dots zobrazené na obrázku 3.2.
     & \dots zobrazené na obrázku 3.2-a až 3.2-c. \\
     & V~grafe 3.2 \dots
     & V~grafoch 3.2-a až 3.2-c \dots \\
  22  & \dots dosiahla maximum a~teda \dots
    & \dots dosiahla maximum, a~teda \dots \\
    & $\displaystyle \cdots =
      \Int_{-\infty}^{\infty} \varphi(u, \infty) \ln\varphi(u, \infty) \d u = \cdots$
    & $\displaystyle \cdots =
      - \Int_{-\infty}^{\infty} \varphi(u, \infty) \ln\varphi(u, \infty) \d u = \cdots$ \\
  23  & \dots jednoduchu \dots
     & \dots jednoduchou \dots\\
    & \dots dôvodom nemožno \dots
    & \dots dôvodov nemožno \dots \\
  24  & \dots dobré vidieť \dots
    & \dots dobre vidieť \dots \\
    & \dots stavu a~preto \dots
    & \dots stavu, a~preto \dots \\
    & \dots rýchlosti ak počiatočná rýchlosť \dots
    & \dots rýchlosti, ak počiatočná rýchlosť \dots \\
  25  & \dots $v_{drift} = \cislo 891.05 \; E^{1/2}$ \dots
    & \dots $v_{drift} = \cislo 891.05 \; \alpha^{1/2} \m.\s^{-1}$ \dots \\
    & \dots $v_{drift} = \cislo 891.05 \; E^{\cislo 0.668}$.
    & \dots $v_{drift} = \cislo 891.05 \; \alpha^{\cislo 0.668} \m.\s^{-1}$. \\
    & \dots získavana \dots
    & \dots získavaná \dots \\
    & $\displaystyle v_{drift} = v(\alpha = \cislo 1.0) \; E^{a},$
    & $\displaystyle v_{drift} = v(\alpha = \cislo 1.0) \; \alpha^{a},$ \\
  26  & \dots nemôžme \dots
    & \dots nemôžeme \dots \\
    & \dots energiu a~teda \dots
    & \dots energiu, a~teda \dots \\
    & Môžme \dots
    & Môžeme \dots \\
    & \dots pásma a~tak \dots
    & \dots pásma, a~tak \dots \\
  27  & Vplyp koeficientu $\beta$ \dots
    & Vplyv koeficientu $\beta$ \dots \\
    & \dots k~ovlypneniu priebehu.
    & \dots k~ovplyvneniu priebehu. \\
    & \dots môžme \dots
    & \dots môžeme \dots \\
  30  & \dots kedže zobarzenie \dots
    & \dots keďže zobrazenie \dots \\
  31  & Distribučná funkcia.
    & Distribučná funkcia iónov hélia ($\mathrm{He}-\mathrm{He}^+$) pri teplote
    $T = 300\Kelvin$. $\alpha = \cislo 1.0$, počet
    simulovaných iónov $N = \cisloexp 5.0^5$. Bezrozmerná škála. \\
  32  & \dots kedže \dots
    & \dots keďže \dots \\
    & \dots porovnatelné \dots
    & \dots porovnateľné \dots \\
    & \dots narozdiel \dots
    & \dots na rozdiel \dots \\
    & To, že práva \dots
    & To, že práve \dots \\
    & \dots elektrického poľa bolo dokázané \dots
    & \dots elektrického poľa, bolo dokázané \dots \\


\end{tabular}


\end{document}

% vim: ts=4 tw=130
% vim600: fdl=0 fdm=marker fdc=3 fmr=/*,*/Platon Group <platon@platon.org> http://platon.org/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Site powered by Metafox CMS
Go to Top