Platon Technologies
not logged in Login Registration
EnglishSlovak
open source software development celebrating 10 years of open source development! Thursday, May 23, 2024
About Us
Magazine
Open Source
CVS
Services
Index  »  Prihláška

Prihláška

V zmysle stanov občianskeho združenia Platón sa prihlasujem za registrovaného člena.

Meno a priezvisko
Preferované prihlasovacie meno
Kontaktný e-mail

Trvalý pobyt
Ulica
Mesto
PSČ
Štát
Krajina

Prechodný pobyt
Ulica
Mesto
PSČ
Štát
Krajina

Telefón
Alternatívny e-mail
Zamestnanie
Škola, štúdijný odbor
Cudzie jazyky
Záujmy
Počítačové znalosti
Chcem byť zaradený
do konferencie členov združenia
Platón <platon@lists.platon.sk>

Svojím podpisom sa zaväzujem plniť si povinnosti, ktoré mi vyplývajú zo stanov združenia Platón a súhlasím s tým, aby združenie Platón spracovalo moje osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

ANTI SPAM
Please rotate the image into horizontal position.

Copyright © 2002-2006 Platon Group
Site powered by Metafox CMS
Go to Top · Feedback form · Application form
Report bug on PLATON.SK website · Terms of use · Privacy policy